Vanhempien ohjaus

Lapsen terapiassa sitoutumisen ja luottamuksen syntyyn tarvitaan vanhempien lupa ja tuki. Vanhempien käynnit oman työntekijän luona lapsen kehityksen, hoidon ja oman vanhemmuuden tueksi ovat tärkeä osa lapsen psykoterapiaa. Vanhempien ohjauskäynneillä vanhempia autetaan ymmärtämään lapsen tilannetta, kokemusta sekä vanhempien omia tunteita. Ohjauskäynneillä myös tuetaan vanhempia auttamaan lastaan terapian ulkopuolella, arkielämässä. Vanhempia tapaa yleensä toinen psykoterapeutti, mutta toisinaan myös lapsen psykoterapeutti. Vanhempien ohjauskäynnit toteutuvat lapsen psykoterapiasta vastaavan tahon kanssa sovitusti yleensä 1-2 krt/kk. Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmämuotoista.