Psykoterapiaan hakeutuminen ja rahoitus

Alle 16-vuotiaat ohjataan usein psykoterapiaan joko perheneuvolasta tai lasten- /nuorisopsykiatrian yksiköstä. 
Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoterapioiden rahoitusvastuu on pääosin kunnilla ja sairaanhoitopiireillä, jotka tekevät ostopalvelusopimuksen yksityisen psykoterapeutin kanssa. Psykoterapiaan ohjannut yksikkö vastaa psykoterapian aloittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Yli 16-vuotiaiden kohdalla KELA voi myöntää kuntoutusvaroistaan taloudellista tukea psykoterapiaan, jos psyykkiset oireet heikentävät työ- tai opiskelukykyä. Oheisista linkeistä löydät tietoa KELAn kuntoutuspsykoterapian myöntämisperusteista ja psykoterapiaan hakeutumisen prosessista yli 16-vuotiaiden kohdalla:
https://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia
www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia_nain-haet
Myös osa sairaskuluvakuutuksista korvaa psykoterapiaa sairauden hoitona. Lisätietoja kriteereistä ja vakuutusten sisällöistä antavat vakuutusyhtiöiden korvausneuvojat.
Meillä on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä, ja olemme KELAn palveluntarjoajarekisterissä. Täältä voit tarkistaa psykoterapeuttien pätevyyden: https://julkiterhikki.valvira.fi