Lasten yksilöpsykoterapia

Psykoterapia voi auttaa lasta silloin, kun hänellä on kasvua ja kehitystä häiritseviä ongelmia. Lasten psyykkiset vaikeudet saattavat ilmetä ahdistuneisuutena, masennuksena, levottomuutena, pelkoina, psyykkisen kasvun pysähtymisenä tai muina erilaisina oireina. Lasten psykoanalyyttinen psykoterapia antaa lapselle mahdollisuuden lähestyä kahdenkeskisessä suhteessa psykoterapeutin kanssa ongelmiaan ja vaikeita kokemuksiaan. Psykoterapiassa pyritään luomaan ilmapiiri, missä lapsi voi mahdollisimman vapaasti ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Puhumisen lisäksi lapset kertovat itsestään myös toiminnallisesti, kuten leikkimällä ja piirtämällä, mihin terapiatilanne antaa hyvät mahdollisuudet. 
 
Riittävän pitkä työskentelyaika hoidossa on tarpeen, koska lapsen vaikeudet alkavat näkyä vähitellen vuorovaikutussuhteessa psykoterapeuttiin ja voivat tulla sitä kautta ymmärretyiksi ja työstettäviksi. Psykoterapeutti auttaa lasta pukemaan sanoiksi vaikeuksiaan ja erilaisia tunteitaan. Hyvän työskentelysuhteen luomiseksi psykoterapian tulee olla riittävän tiivistä. Tapaamiset ovat yleensä 2 kertaa viikossa, mutta myös muunlaiset järjestelyt ovat mahdollisia.