Julkaisuja

 
Pajulo M, Salo S, Pyykkönen N. Mentalisaatio  - ydinalue lasta suojaavassa työssä. Perheterapia 1/2016. Suomen mielenterveysseura.

Pajulo M, Salo S, Pyykkönen N. Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Duodecim, 2015; 131 (11): 1050-7.
 
Pajulo M, Pyykkönen N. Mentalisaatiokyvyn arviointi varhaisessa vanhemmuudessa. Kirjassa: Anne Viinikka (toim.): Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2014. 

Mitä tarkoittaa mentalisaatio? Entä reflektiivinen työote? Mitä hyötyä niistä on lapsi- ja perhetyötä tekevälle tai alaa opiskelevalle? Kirja avaa mentalisaation teoriataustaa ja kuvaa reflektiivisen työotteen soveltamista perheryhmän ohjauksessa ja muussa lapsiperhetyössä. Se on ensimmäinen suomenkielinen teos aiheesta ja sen kirjoittajat ovat alansa arvostettuja asiantuntijoita Suomessa.

Pajulo M., Pyykkönen N. ja Karlsson L. Vanhemmuus ja pienten lasten unihäiriöt. Suomen Lääkärilehti, 10/2012. Artikkelin nettiversio: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/5667/sll402012-2813.pdf
 
Pajulo M, Pyykkönen N, Kalland M, Sinkkonen J, Helenius H, Punamäki R-L.Substance-abusing mother-baby pairs in residential treatment: importance of pre-and postnatal reflective functioning. Infant Mental Health Journal 2012. 33(1): 70-81.
 
Pajulo M., Pyykkönen N., Kalland M., Sinkkonen J., Helenius H. & Punamäki R. Substance abusing mothers in residential treatment with their babies: postnatal symptomatology and it’s association with mother-child relationship and later need for child protection actionsNordic Journal of Psychiatry 2011. 65(1): 65-73.
 
Pajulo M., Pyykkönen N. Mentalisaatiokyky varhaisessa vanhemmuudessa. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2011. Helsinki: WSOY s.71-94.
 
 
 
 

Kirjassa joukko eturivin suomalaisia asiantuntijoita tarkastelee varhaisten tunnesiteiden merkitystä lapsen kehitykselle ja sitä, kuinka lasten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat heitä suojella. Teoksen lähtökohtana on kiintymyssuhdeteorian keskeinen anti eli lasten perustarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen. Kirja sopii psykologian, kasvatusalan, kätilö- ja terveydenhoitotyön, lastenpsykiatrian ja sosiaalityön koulutukseen sekä ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

 
Pyykkönen AJ, Isomaa B, Pesonen AK, Eriksson JG, Groop L, Tuomi T, Räikkönen K. Sleep duration and insulin resistance in individuals without type 2 diabetes: the PPP-Botnia study. Annals of Medicine. 2014 Aug;46(5):324-9. doi: 10.3109/07853890.2014.902226. Epub 2014 May 9. 
 
Pyykkönen AJ, Isomaa B, Pesonen AK, Eriksson JG, Groop L, Tuomi T, Räikkönen K. Subjective sleep complaints are associated with insulin resistance in individuals without diabetes: the PPP-Botnia Study. Diabetes Care. 2012 Nov;35(11):2271-8. doi: 10.2337/dc12-0348. Epub 2012 Jul 26.
 
Pyykkönen AJ, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Depressive symptoms, antidepressant medication use, and insulin resistance: the PPP-Botnia Study. Diabetes Care. 2011 Dec;34(12):2545-7. doi: 10.2337/dc11-0107. Epub 2011 Sep 27.
 
Pyykkönen AJ, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Association between depressive symptoms and metabolic syndrome is not explained by antidepressant medication: results from the PPP-Botnia Study. Annals of Medicine. 2012 May;44(3):279-88. doi: 10.3109/07853890.2010.543921. Epub 2011 Jan 24.
 
Pyykkönen AJ, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Stressful life events and the metabolic syndrome: the prevalence, prediction and prevention of diabetes (PPP)-Botnia Study. Diabetes Care. 2010 Feb;33(2):378-84. doi: 10.2337/dc09-1027. Epub 2009 Oct 30.
 
Pyykkönen N. Episteeminen luottamus kehityksen mahdollistajana. Kirjassa: Laitinen, I. & Ollikainen, S. (toim.) (2017) Mentalisaatio. Teoriasta käytäntöön. Therapeia-säätiö, 2017.