Nuorten yksilöpsykoterapia

Nuoren psykodynaaminen psykoterapia on hoitomuoto jonka tarkoituksena on poistaa sisäisen kehityksen estymiä sekä auttaa häntä pääsemään eteenpäin omassa luonnollisessa kasvussaan. Psykoterapeuttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjännitteistä, ja se vaatii sitoutumista. Luottamus eon keskeinen tekijä psykoterapiassa. Nuoren psykoterapiaan sitoutumisessa ja luottamuksen syntymisessä on vanhempien tuella suuri merkitys. Nuoren psykoterapia toteutuu kuitenkin useimmiten ilman vanhempien lsänäoloa - nuori tarvitseekin usein apua ja tukea siihen, miten selvitytyä ja elää ilman vanhempia. Vanhempien on kuitenkin mahdollista työskennellä oman työntekijän kanssa rinnakkaisesti nuoren psykoterapian kanssa.